Ahaztea

Manuel Reyes Mate

Filosofoa

Ahaztea

Terrorismoaz aritzen garenean, biktimak daudenean, ahazteak ez du soilik esan nahi ez gogoratzea. Ahaztea da aurrean dugunari garrantzia kentzea. Uler dezagun. Gizakien historia biktimen gain lortu zen, baina ikusezinak ziren, garrantzirik ematen ez genielako, ez zutelako garrantzirik. Hori justifikatzeko, aurrerapenaren prezioa zela edo beste edozein istorio esan ohi dugu. Aberriaren alde ordaindu behar zen prezioa zela. Kontuan hartu behar dugu terrorismoak erailiko pertsonen inguruan bi heriotza gertatzen direla. Terroristak, bestea fisikoki hil ez ezik, hari garrantzia kentzeko borrokatzen du, egin duena azaldu eta justifikatzeko. Ahaztea ez da biktimez ez gogoratzea. Ahaztea da biktimei garrantzia kentzea, alegia, biktimak ezkutatzen saiatzea.

© Copyright - Terrorismoaren biktimen ikus-entzunezko glosategia