Terrorismoaren biktimak

Gema Varona

Zigor Zuzenbidean Doktorea eta Biktimologoa

Terrorismoaren biktimak

Terrorismoaren biktimen kontzeptua bi terminok osatzen dute: biktimak eta terrorismoak. Biak zailak definitzeko, arlo juridikotik kanpo. Nolanahi ere, harrigarria da kontzeptu juridiko sortu berria dela pentsatzea; izan ere, 2001eko irailaren 11ko erasoetatik aurrera, nazioarteko araudian sartzen hasi ziren, eta adostasuna bilatzen, bai Europa mailan, bai mundu osoan.

Biktima delitu batek eragindako mota desberdinetako kaltea jasan duen edozein pertsona da, kasu honetan terrorismo-delitua. Biktimaren kontzeptua senide zuzenenetara ere zabaltzen da, zeharkako biktimak dira. Eta, bestalde, biktimaren kontzeptua aitortzen da egilea atxilotu, epaitu edo delitua argitu den alde batera utzita. Hori oso garrantzitsua da.

Terrorismo kontzeptuari dagokionez, beste pertsona batek definituko du glosario honetan, baina interesgarria da azpimarratzea 2017ko Europako zuzentarau batek definitzen duela zer den terrorismo terminoa. Nolanahi ere, komeni da azpimarratzea terrorismoaren biktimen kontzeptuan funtsezko bi alderdi daudela gertatutako biktimizazioa ulertzeko, eta beste biktimizazio-mota batzuetatik bereizten duela. Alde batetik, biktimekin gertatzen den kosifikazioa. Biktimak kanala dira, terroristek beren mezua zabaltzeko kanal gisa erabiltzen dira. Eta, bestetik, terrorismoarekin sortzen den kalte politikoa: pertsona bat desagerraraztea bere ideologiagatik, bere aukera politikoengatik eta abar. Oso garrantzitsua da hori ulertzea, era berean ulertu ahal izateko beti egongo direla hain kontzeptu juridikoak direnetatik kanpo geratzen diren pertsonak. Horregatik, interesgarria da terrorismoaren biktimaren kontzeptu hori ikuspuntu biktimologiko zabalago batean aztertzea, traumaren noziotik, sufrimenduaren eta kaltearen noziotik.

© Copyright - Terrorismoaren biktimen ikus-entzunezko glosategia