Erreparazioa

Gema Varona

Zigor Zuzenbidean Doktorea eta Biktimologoa

Erreparazioa

Erreparazioa zuzentzea da, erreparazioa irtenbidea ematea da. Erreparazioaren kontzeptuak beste adiera interesgarri bat ere badu: kontu handiz begiratzea, arreta jartzea. Eta, hain zuzen ere, uste dut hori funtsezkoa dela erreparazioaren sakontasunak eta konplexutasunak ondo ulertzeko. Nola konpon dezakegu elkar lotuta dauden gauzetan kalte ugari eragiten dituena: kalte pertsonala, pertsonen arteko kaltea, kalte soziala eta kalte politikoa, terrorismoaren kasuan. Gainera, denboran luzatzen diren kalteak dira, gaur egun irauten duten kalteak, nahiz eta juridikoki edo historikoki iraganean kokatu. Dimentsio objektibo eta subjektibo horiek ulertzea beharrezkoa da, dimentsio pertsonal, kolektibo eta estrukturalekin batera, nola konpon dezakegun ulertzea printzipioz konponezina dena: pertsona bat deuseztatzea. Baina zerbait egin dezakegu kalte horiekin, sufrimendua gutxitzeko eta erantzule egiteko. Oso garrantzitsua da erreparazioaren interrelazio hori ulertzea, ezin gara bakarrik geratu, adibidez, ekonomikoaren erreparazioan, horrek ez baitigu inola ere ematen sufrimendu horrek esfera mordo horretan zer balio duen eta denboran nola luzatzen den. Horregatik, beharrezkoa da erreparazio-eskubidea, eta aldi berean betebeharra, beste eskubide batzuekin lotzea, hala nola justiziarako sarbidearekin, informazioarekin, errespetuzko tratuarekin eta memoriarekin.

© Copyright - Terrorismoaren biktimen ikus-entzunezko glosategia