Banda terrorista

Luis de la Corte

Irakasle titularra Madrilgo Unibertsitate Autonomoko Psikologia Soziala eta Metodologia Sailean

Banda terrorista

“Banda terrorista” adierazpenak atentatu terroristak sustatzen laguntzen duen talde edo talde bat izendatzeko balio du. Adierazpen horrek, ziurrenik, Espainian izan zuen jatorria, Espainian orokortu baitzen horren erabilera, batez ere, militanteei edo ETAko kideen kolektiboari erreferentzia egiteko. Erabilera orokortu egin da, batik bat, gutxiespen-zentzua duelako; hala ere, adierazpide horrek ETAren ezaugarriak sinplifikatu egin zituen. ETA banda terrorista bat baino zerbait gehiago izan zen, egitura konplexu eta dinamiko samarra zuen erakundea izan zen, militantzia zabala zuen, azpiegitura zabalak zituen eta material eta funts ekonomiko ugari biltzeko gai izan zen. Horrela, “banda terrorista” adierazpena hurbileko beste adierazpen batzuk (talde, erakunde edo mugimendu terrorista) baino zehaztugabeagoa da.

  • DE LA CORTE, Luis. (2006): La lógica del terrorismo, Madrid, Alianza.
  • DELLA PORTA, Donatella. (2013): Clandestine Political Violence, Cambridge, Cambridge UniversityPress.
  • GUPTA, Dipak K. (2008): Understanding Terrorism and Political Violence. The Life Cycle of Birth, Growth, Transformation and Demise, Londres, Routdledge.
  • REINARES, Fernando. (1998): Terrorismo y antiterrorismo, Barcelona, Paidós.

© Copyright - Terrorismoaren biktimen ikus-entzunezko glosategia