Birbiktimizazioa

Teresa Díaz Bada

Psikologo klinikoa

Birbiktimizazioa

Biktima batek jasaten dituen gertakarien multzoa da birbiktimizazioa; zehazki, terrorismoaren biktima bat izan ohi da, biktima gisa dituen eskubideak kaltetuta ikusten dituelako, ez baitu aurkitzen babes instituzionalik edo sozialik, ezta osasun-zerbitzuetan ere. Ez dute kontuan izaten terrorismoaren biktima dela. Euskal Autonomia Erkidegoan, birbiktimizazio terminoa, zoritxarrez, terrorismoaren biktimek pairatu duten ohiko terminoa da. Atentatu terrorista bat egiten zenean, “zerbait egingo zuen” ezizen tristea erabiltzen zuen jendeak biktimari erreferentzia egiteko. Gizarteak eginkizun nagusia du terrorismoaren biktimei laguntzeko, izan ere, terrorismoaren biktimek gizartean aurki dezakete babesa eta gizatasuna eta ulertuak izan daitezke emozionalki. Euskadin, terrorismoaren biktimek, “zerbait egingo zuten” horrekin, edo elkarren artean ados jartzea biktimarioen aurka egiteko edo gizarteak biktimarioekin zituzten istiluak egindako delituengatik, horrek guztiak terrorismoaren biktimak berriz biktimizatzen lagundu du.

Gehien ikusitakoak

© Copyright - Terrorismoaren biktimen ikus-entzunezko glosategia