Terrorismoaren Biktimen Elkarteak eta Fundazioak

Eduardo Mateo

Politologoa

Terrorismoaren Biktimen Elkarteak eta Fundazioak

Terrorismoaren biktimek urteetan jardun behar izan zuten inolako sostengurik gabe. Hori batez ere 70eko eta 80ko hamarkadetan gertatu zen. Bidean zegoen bakardade horrek behartuta, haietako batzuek ausardiaz jokatu behar izan zuten eta gizarte-mugimendua eratu ikusgai egoteko eta kontuan har zitezen. Horrela, 1981ean sortu zen erakunde horietako lehena, AVT (Terrorismoaren Biktimen Elkartea).

Biktimen erakundeen lana, bai elkarte bai fundazio gisa, ezinbestekoa izan da horiek ikusarazteko. Ia mende erdiz ETAk erabilitako indarkeria eta 2004an eta 2017an hain bortizki jo gintuen terrorismo jihadistaren jardueraren ondorioz, Espainia da erakunde gehien dituen herrialdeetako bat, eta erakunde horiek oso jarduera garrantzitsua dute bertan. Gaur egun, 37 erakunde daude martxan Espainian.

Biktimen erakunde horiek funtzio eta eginkizun ugari dituzte. Garrantzitsuenak honako hauek izan dira: biktimen eskubideen defentsa eta sustapena eta memoriaren, duintasunaren, justiziaren, erreparazioaren eta egiaren aldeko borroka. Halaber, ezinbestekoak izan dira laguntza psikologikoa eta emozionala emateko, bai eta aholkularitza juridikoa eta finantza-laguntza emateko ere. Biktimek bizitza publikoan duten presentzia eta lekukotasuna funtsezko funtzioa izan da haien memoria eraikitzeko eta bizirik mantentzeko. Biktimek eskoletako programetan parte hartzea eta omenaldi- eta memoria-ekitaldiak antolatzea indarkeria terroristari zilegitasuna kentzeko ekarpen argia eta beharrezkoa izan dira.

Gaur egun, hein handi batean beren eskubideak lortu eta aintzatetsi ondoren, eta ETA desagertuta egonik, biktimek oraindik ere aldarrikatzen dute gertatutakoaren adierazpena behar bezala islatu behar dela, bizi osorako markatuta utzi dituenen beldurrezko historia zuritu gabe.

© Copyright - Terrorismoaren biktimen ikus-entzunezko glosategia