Dolua

Teresa Díaz Bada

Psikologo klinikoa

Dolua

Dolua pertsona bat galtzean izaten den erreakzio emozionala da. Erreakzio unibertsala da, kultura guztietan dagoena, nahiz eta modu desberdinean adierazi. Doluan desberdintasuna dago, denboran gertatzen den benetako galeraren eta galera hori ikuspuntu emozionaletik asimilatzearen artean. Benetan barneratzeko desberdintasun horri dolua deitzen zaio, kronologikoki jada gertatu bada ere. Doluak hainbat fase edo etapa ditu: lehen fasea, shock emozionala edo ukatzea; amorruaren eta oldarkortasunaren fasea, gertatutakoa ukatzen duena; desesperazioaren eta etsipenaren fasea; eta azken fasea, erabakitasuna edo integrazioa norbait galdu duen pertsonaren bizitzan. Adibidez, atentatu terrorista baten ondoren, galera hori integratu, bizitza berrantolatu eta galera horrekin aurrera jarraitu ahal izatea, baina dolu patologiko bat eratu edo jasan gabe. Horiek izango lirateke dolua egin ezin duen pertsonak aurkitzen dituen zailtasunak.

NOMEN, Leila. (2008): El proceso de duelo y de morir, Ediciones Pirámide.

PEREZ, Pau. (2006): Trauma, culpa y duelo hacia una terapia integradora, Bilbao, Desclee de Brouwer.

WORDEN, J. William. (2013): El tratamiento del duelo, Paidós.

Gehien ikusitakoak

© Copyright - Terrorismoaren biktimen ikus-entzunezko glosategia