Gizarteratzea

María Lozano

Nazioarteko Zuzenbidean masterra. Estremismoaren eta indarkeriazko erradikalizazioaren aurkako prebentzioan eta borrokan aditua

Gizarteratzea

“Gizarteratze” kontzeptuak biolento erradikalak birgaitzeko prozesu integralari egiten dio erreferentzia. Adierazi beharra dago gizarteratze-prozesua edo fasea dela gizarteratze- edo birgaitze-prozesuaren azken fasea. Beraz, beharrezkoa da aldez aurretik deserradikalizazio-fase bat egotea, muturreko ideologia alde batera uzten duen prozesu kognitiboari lotua dagoena, baina baita indarkeriatik bereizteko fase bat ere, non biolento erradikalaren jokabide-aldaketa gertatzen den. Gizarteratzearen funtsezko helburua biolento erradikala bere gizarte- eta familia-zirkuluan integratzea da, baina modu autonomoan, modu independentean eta borondatez, muturreko ideologia mota guztiak alde batera utzita eta gizartea eta bere burua inolako arriskuan ipini gabe. Adierazi behar da gizarteratze kontzeptuaren barruan integrazio mota edo fase desberdinak daudela. Batetik, gizartera eta familiara itzultzeari lotutako gizarteratzea, eta, bestetik, beste premia praktiko batzuekin lotutako integrazio funtzionala, hala nola etxebizitza, enplegua edo hezkuntza eskuratzea. Gizarteratze-prozesuaren barruan, hainbat esparrutako profesionalen laguntza izan behar da, eta epe ertain eta luzean jarraipena egin behar da beti.

© Copyright - Terrorismoaren biktimen ikus-entzunezko glosategia