Terrorismoaren biktimei buruzko legeria

María Lozano

Nazioarteko Zuzenbidean masterra. Estremismoaren eta indarkeriazko erradikalizazioaren aurkako prebentzioan eta borrokan aditua

Terrorismoaren biktimei buruzko legeria

“Terrorismoaren biktimei buruzko legeria” kontzeptuak terrorismoaren biktimen behar eta eskubide espezifikoak identifikatzen dituen ondorengo legeriari eta arau-garapenari egiten dio erreferentzia. Legeri mota horren helburu nagusia terrorismoaren biktimen kategoria identifikatzea da eremu juridiko, denborazko eta espazial baten barruan, baina, era berean, terrorismoaren biktimen behar eta eskubide espezifiko horiek identifikatzea du xede, beste krimen batzuen biktimen beharrak eta eskubideak ez bezala. Era berean, funtsezko helburua biktimari erabateko ordaina ematea da, eta esker on horrek esanahi politiko oso garrantzitsua du, biktimak oroitzean eta terrorismoaren deslegitimazio etiko, sozial eta politikoan islatzen baita. Espainiaren kasuan, esker on eta legeria hori memoria, duintasun eta justiziaren printzipioek sorrarazten dute.

Gehien ikusitakoak

© Copyright - Terrorismoaren biktimen ikus-entzunezko glosategia