Terrorismo-delituagatiko presoak

Carmen Ladrón de Guevara

Zuzenbidean doktorea, Madrilgo Unibertsitate Konplutentsean

Terrorismo-delituagatiko presoak

Terrorismo-delituengatiko presoez ari garenean, terrorismo-delitu bat egiteagatik espetxean zigorra betetzen ari diren pertsonez ari gara. Gure ordenamendu juridikoak terrorismo-delitutzat jotzen ditu ordena konstituzionala iraultzeko, bake publikoa asaldatzeko, nazioarteko erakunde baten funtzionamendua larriki ezegonkortzeko edo biztanleria edo haren zati bat beldurtzeko asmoz egindako delitu larriak. Gure ordenamendu juridikoan, delitu horiek Zigor Kodearen 573. artikulutik 579. artikulura bitartean tipifikatuta daude.

© Copyright - Terrorismoaren biktimen ikus-entzunezko glosategia