Justizia

Adela Asua

Zigor Zuzenbideko katedraduna

Justizia

Justizia, zentzu hertsian, ezinbesteko zeregina da, erantzukizuna egozteko esku-hartze judizial gisa, erantzukizuna krimen bat egin duenari esleitzea. Ezinbestekoa da zigorgabetasuna saihesteko. Izan ere, delituaren zigorgabetasunak kezka, ikara eta beldurrak sortzen ditu, eta, gizartea beldurtzeko, bere boterea edo indarkeria erabiliz abusatzen duenaren harrokeria sustatzen du. Horregatik, justizia ezinbestekoa da. Baina badakigu, halaber, egin dezakegun justizia ez dela inoiz guztiz gogobetegarria izango. “Justizia” letra larriz lortzea ezinezko helburua da. Mugak dituelako, esperientziak behartzen gaituelako eta auzipetutako pertsonen bermeak errespetatzera eraman gaituelako, mugak dituelako egia bermatzen duten frogekin jarduteko orduan. Horregatik, batzuetan frustrazioa sortzen da. Baina, batez ere, justizia eta zigorgabetasunaren aurkako borroka eragingarriak izango dira, gizartea denean, batez ere, erabaki judizialekin batera datorrena, indarkeriaren deslegitimazioan edo gehiegikeriaren  inposizioan eta bizikidetza-arauen haustean. Biktimak enpatiaz lagunduta eta delitua gaitzestearekin batera daudenean, eta ez disimuluekin edo urruntzearekin, orduan esan dezakegu justiziak benetako zentzua hartzen duela eta herritar guztien konfiantza irabazten duela. Horregatik, justizia epaileen kontua da; baina justizia, zentzu osoan, herritarren kontua ere bada, delituen deslegitimazioa egokitzeari eta kolaboratzeari ekin behar diote.

© Copyright - Terrorismoaren biktimen ikus-entzunezko glosategia